Mgr. Václav Láska

KDUČSLSZ

Na webu Senátu

SKÓRE: 26 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) neúčast PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce zdržuje se PROTI
Taxíky proti Uberu zdržuje se PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PROTI PRO
Daňový balíček 2017 PRO PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy zdržuje se PRO
Léčiva PRO PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení neúčast PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) PRO PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PROTI PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu PRO PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu zdržuje se PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PRO PROTI
Výjimky z EET neúčast PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí neúčast PROTI
Zbraně PRO PRO
Sčítání lidu neúčast PROTI
Singapur zdržuje se PRO
Covid: odložené zájezdy zdržuje se PROTI
Covid: lékaři zdržuje se PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů zdržuje se PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB PRO PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné PRO PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB neúčast PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO PRO PRO
Plasty zdržuje se PROTI
Odpovědnost za přestupky zdržuje se PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO PRO
Kompenzační bonus PRO PRO
Ukrajina – školství PRO PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím zdržuje se PRO
Kurzarbeit neúčast PROTI
Oddlužení dětí 2 neúčast PRO
Zbraně v LZPS. PRO PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO PROTI PRO
Pokuty za přestupky z dávek PROTI PRO
Novela stavebního zákona PRO PROTI
Share: Twitter Facebook