prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.

KDUČSLSZ

Na webu Senátu

SKÓRE: -19 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce neúčast PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PROTI PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy neúčast PRO
Léčiva PRO PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení PROTI PRO
Alkohol u cyklistů neúčast PRO
Prodej o svátcích (2019) neúčast PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PROTI PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu zdržuje se PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu zdržuje se PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně PROTI PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur zdržuje se PRO
Covid: odložené zájezdy zdržuje se PROTI
Covid: lékaři PRO PROTI
Covid: export PRO PROTI
Covid: nájmy PRO PRO
Covid: hlášení turistů zdržuje se PROTI
Covid: Kompenzační bonus zdržuje se PRO
Covid: úlevy PRO PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení neúčast PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné PRO PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti neúčast PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB neúčast PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO PRO
Finsko do NATO PRO
Plasty PROTI
Odpovědnost za přestupky PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO
Kompenzační bonus PRO
Ukrajina – školství PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO
Kurzarbeit PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO
Zbraně v LZPS. PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Novela stavebního zákona PROTI
Share: Twitter Facebook