MUDr. Radek Sušil

ČSSD

Na webu Senátu

SKÓRE: 11 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem neúčast PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) neúčast PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce neúčast PROTI
Taxíky proti Uberu zdržuje se PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky neúčast PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy neúčast PRO
Léčiva neúčast PROTI
Daňový řád (zamítnutí) zdržuje se PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů neúčast PRO
Prodej o svátcích (2019) neúčast PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PROTI PRO
Oddlužení dětí neúčast PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu neúčast PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu zdržuje se PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí neúčast PROTI
Zbraně PRO PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur PRO PRO
Covid: odložené zájezdy PRO PROTI
Covid: lékaři PRO PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy PRO PRO
ČNB zdržuje se PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců neúčast PROTI
Švédsko do NATO PRO
Finsko do NATO PRO
Plasty PROTI
Odpovědnost za přestupky PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO
Kompenzační bonus PRO
Ukrajina – školství PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO
Kurzarbeit PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO
Zbraně v LZPS. PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Novela stavebního zákona PROTI
Share: Twitter Facebook