Ing. Petr Vícha

ČSSD

Na webu Senátu

SKÓRE: 11 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem zdržuje se PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PRO PROTI
Taxíky proti Uberu neúčast PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PROTI PRO
Daňový balíček 2017 PRO PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy PRO PRO
Léčiva PRO PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů neúčast PRO
Prodej o svátcích (2019) neúčast PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. zdržuje se PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní zdržuje se PRO
Jednostranné ukončení nájmu PRO PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu PRO PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET PROTI PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně PROTI PRO
Sčítání lidu PROTI PROTI
Singapur PROTI PRO
Covid: odložené zájezdy PROTI PROTI
Covid: lékaři zdržuje se PROTI
Covid: export PRO PROTI
Covid: nájmy zdržuje se PRO
Covid: hlášení turistů PRO PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy PRO PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti neúčast PRO
Odložení EET PRO PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců neúčast PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO neúčast PRO
Plasty neúčast PROTI
Odpovědnost za přestupky PRO PROTI
Zákon o pobytu cizinců neúčast PRO
Kompenzační bonus neúčast PRO
Ukrajina – školství PRO PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO PRO
Kurzarbeit PRO PROTI
Oddlužení dětí 2 neúčast PRO
Zbraně v LZPS. PRO PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO PRO PRO
Pokuty za přestupky z dávek neúčast PRO
Novela stavebního zákona PRO PROTI
Share: Twitter Facebook