Petr Orel

KDUČSLSZ

Na webu Senátu

SKÓRE: 19 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce neúčast PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky zdržuje se PRO
Daňový balíček 2017 zdržuje se PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy neúčast PRO
Léčiva zdržuje se PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení zdržuje se PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) PRO PRO
Národní sportovní agentura PRO PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. neúčast PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PROTI PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu neúčast PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně zdržuje se PRO
Sčítání lidu zdržuje se PROTI
Singapur neúčast PRO
Covid: odložené zájezdy neúčast PROTI
Covid: lékaři neúčast PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné PRO PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců neúčast PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO PRO PRO
Plasty PRO PROTI
Odpovědnost za přestupky PRO PROTI
Zákon o pobytu cizinců neúčast PRO
Kompenzační bonus PRO PRO
Ukrajina – školství neúčast PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím zdržuje se PRO
Kurzarbeit zdržuje se PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO PRO
Zbraně v LZPS. zdržuje se PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO zdržuje se PRO
Pokuty za přestupky z dávek neúčast PRO
Novela stavebního zákona PRO PROTI
Share: Twitter Facebook