doc. MUDr. Peter Koliba CSc.

ANO 2011

Na webu Senátu

SKÓRE: -10 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) neúčast PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce neúčast PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PRO PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy neúčast PRO
Léčiva PRO PROTI
Daňový řád (zamítnutí) zdržuje se PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) neúčast PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PROTI PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní neúčast PRO
Jednostranné ukončení nájmu PROTI PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu PRO PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PRO PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně PRO PRO
Sčítání lidu zdržuje se PROTI
Singapur PRO PRO
Covid: odložené zájezdy PRO PROTI
Covid: lékaři PRO PROTI
Covid: export PRO PROTI
Covid: nájmy zdržuje se PRO
Covid: hlášení turistů PRO PROTI
Covid: Kompenzační bonus PRO PRO
Covid: úlevy PRO PRO
ČNB PRO PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO PRO
Finsko do NATO PRO
Plasty PROTI
Odpovědnost za přestupky PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO
Kompenzační bonus PRO
Ukrajina – školství PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO
Kurzarbeit PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO
Zbraně v LZPS. PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Novela stavebního zákona PROTI
Share: Twitter Facebook