Ing. Pavel Štohl

ČSSD

Na webu Senátu

SKÓRE: -5 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích neúčast PROTI
Zákaz kožešinových farem neúčast PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PRO PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky zdržuje se PRO
Daňový balíček 2017 zdržuje se PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy neúčast PRO
Léčiva zdržuje se PROTI
Daňový řád (zamítnutí) zdržuje se PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) zdržuje se PRO
Národní sportovní agentura PRO PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PROTI PRO
Oddlužení dětí neúčast PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní zdržuje se PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu neúčast PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET zdržuje se PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně neúčast PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur neúčast PRO
Covid: odložené zájezdy neúčast PROTI
Covid: lékaři neúčast PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus PRO PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné neúčast PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti neúčast PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců neúčast PROTI
Švédsko do NATO PRO
Finsko do NATO PRO
Plasty PROTI
Odpovědnost za přestupky PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO
Kompenzační bonus PRO
Ukrajina – školství PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO
Kurzarbeit PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO
Zbraně v LZPS. PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Novela stavebního zákona PROTI
Share: Twitter Facebook