Mgr. Miluše Horská

KDU-ČSL+Nestran

Na webu Senátu

SKÓRE: -10 %

Jak hlasovala?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PRO PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky neúčast PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy PRO PRO
Léčiva neúčast PROTI
Daňový řád (zamítnutí) neúčast PRO
Stavební řízení neúčast PRO
Alkohol u cyklistů zdržuje se PRO
Prodej o svátcích (2019) PROTI PRO
Národní sportovní agentura zdržuje se PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. neúčast PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu PRO PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PRO PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně PROTI PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur PRO PRO
Covid: odložené zájezdy PRO PROTI
Covid: lékaři PRO PROTI
Covid: export PRO PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů PRO PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy PRO PRO
ČNB PRO PROTI
Maturita z matematiky, zrušení neúčast PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO PRO
Covid: ČMZRB neúčast PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO PRO PRO
Plasty PRO PROTI
Odpovědnost za přestupky neúčast PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO PRO
Kompenzační bonus PRO PRO
Ukrajina – školství PRO PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO PRO
Kurzarbeit PRO PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO PRO
Zbraně v LZPS. PROTI PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO neúčast PRO
Pokuty za přestupky z dávek PROTI PRO
Novela stavebního zákona PRO PROTI
Share: Twitter Facebook