Ing. Leopold Sulovský

Ostravak

Na webu Senátu

SKÓRE: 55 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích zdržuje se PROTI
Zákaz kožešinových farem neúčast PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) neúčast PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce neúčast PROTI
Taxíky proti Uberu neúčast PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky neúčast PRO
Daňový balíček 2017 PRO PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy neúčast PRO
Léčiva neúčast PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) neúčast PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu neúčast PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně zdržuje se PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur neúčast PRO
Covid: odložené zájezdy neúčast PROTI
Covid: lékaři neúčast PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné PRO PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO PRO
Covid: ČMZRB zdržuje se PROTI
Regulace průvodců neúčast PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO PRO PRO
Plasty PRO PROTI
Odpovědnost za přestupky PRO PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO PRO
Kompenzační bonus PRO PRO
Ukrajina – školství neúčast PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím zdržuje se PRO
Kurzarbeit zdržuje se PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO PRO
Zbraně v LZPS. PRO PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO PRO PRO
Pokuty za přestupky z dávek zdržuje se PRO
Novela stavebního zákona neúčast PROTI
Share: Twitter Facebook