RNDr. Jitka Seitlová

KDUČSLSZ

Na webu Senátu

SKÓRE: 9 %

Jak hlasovala?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PRO PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky neúčast PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy zdržuje se PRO
Léčiva neúčast PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení zdržuje se PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) PROTI PRO
Národní sportovní agentura PRO PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PROTI PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu zdržuje se PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu zdržuje se PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PRO PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí zdržuje se PROTI
Zbraně PROTI PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur PROTI PRO
Covid: odložené zájezdy PROTI PROTI
Covid: lékaři zdržuje se PROTI
Covid: export PRO PROTI
Covid: nájmy PRO PRO
Covid: hlášení turistů zdržuje se PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy PRO PRO
ČNB PRO PROTI
Maturita z matematiky, zrušení zdržuje se PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB zdržuje se PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO PRO PRO
Plasty PRO PROTI
Odpovědnost za přestupky PRO PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO PRO
Kompenzační bonus PRO PRO
Ukrajina – školství PRO PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO PRO
Kurzarbeit neúčast PROTI
Oddlužení dětí 2 neúčast PRO
Zbraně v LZPS. PROTI PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO PRO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PROTI PRO
Novela stavebního zákona neúčast PROTI
Share: Twitter Facebook