Mgr. Jiří Růžička

TOP+STAN

Na webu Senátu

SKÓRE: 8 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce neúčast PROTI
Taxíky proti Uberu zdržuje se PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PROTI PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy PRO PRO
Léčiva PRO PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení zdržuje se PRO
Alkohol u cyklistů neúčast PRO
Prodej o svátcích (2019) PRO PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla zdržuje se PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu neúčast PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET zdržuje se PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně PROTI PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur neúčast PRO
Covid: odložené zájezdy neúčast PROTI
Covid: lékaři neúčast PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus PRO PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO PRO PRO
Plasty PRO PROTI
Odpovědnost za přestupky neúčast PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO PRO
Kompenzační bonus neúčast PRO
Ukrajina – školství PRO PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO PRO
Kurzarbeit PRO PROTI
Oddlužení dětí 2 zdržuje se PRO
Zbraně v LZPS. PROTI PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO PROTI PRO
Pokuty za přestupky z dávek zdržuje se PRO
Novela stavebního zákona neúčast PROTI
Share: Twitter Facebook