Jiří Oberfalzer

ODS

Na webu Senátu

SKÓRE: 53 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích zdržuje se PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) zdržuje se PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PROTI PROTI
Taxíky proti Uberu neúčast PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PRO PRO
Daňový balíček 2017 PRO PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy PRO PRO
Léčiva PRO PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) neúčast PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO PRO
Oddlužení dětí neúčast PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu neúčast PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET neúčast PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí neúčast PROTI
Zbraně PRO PRO
Sčítání lidu neúčast PROTI
Singapur neúčast PRO
Covid: odložené zájezdy neúčast PROTI
Covid: lékaři neúčast PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení zdržuje se PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné PRO PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti neúčast PRO
Odložení EET PRO PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců neúčast PROTI
Švédsko do NATO PRO PRO
Finsko do NATO PRO PRO
Plasty PRO PROTI
Odpovědnost za přestupky neúčast PROTI
Zákon o pobytu cizinců neúčast PRO
Kompenzační bonus zdržuje se PRO
Ukrajina – školství neúčast PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO PRO
Kurzarbeit neúčast PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO PRO
Zbraně v LZPS. PRO PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO PRO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO PRO
Novela stavebního zákona PRO PROTI
Share: Twitter Facebook