prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.

ČSSD

Na webu Senátu

SKÓRE: 8 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce zdržuje se PROTI
Taxíky proti Uberu neúčast PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PRO PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy PRO PRO
Léčiva PRO PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) neúčast PRO
Národní sportovní agentura neúčast PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. neúčast PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla neúčast PRO
Snížení daní neúčast PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu PRO PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PRO PROTI
Výjimky z EET zdržuje se PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí neúčast PROTI
Zbraně neúčast PRO
Sčítání lidu neúčast PROTI
Singapur PRO PRO
Covid: odložené zájezdy PRO PROTI
Covid: lékaři PRO PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy zdržuje se PRO
Covid: hlášení turistů PRO PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB PRO PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné neúčast PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET neúčast PRO
Covid: ČMZRB neúčast PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO neúčast PRO
Finsko do NATO neúčast PRO
Plasty neúčast PROTI
Odpovědnost za přestupky PRO PROTI
Zákon o pobytu cizinců neúčast PRO
Kompenzační bonus PRO PRO
Ukrajina – školství neúčast PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím neúčast PRO
Kurzarbeit neúčast PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO PRO
Zbraně v LZPS. neúčast PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO neúčast PRO
Pokuty za přestupky z dávek zdržuje se PRO
Novela stavebního zákona neúčast PROTI
Share: Twitter Facebook