Ing. Ivo Bárek

ČSSD

Na webu Senátu

SKÓRE: -9 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) PRO PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PRO PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PRO PRO
Daňový balíček 2017 PRO PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy PRO PRO
Léčiva neúčast PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení PRO PRO
Alkohol u cyklistů PRO PRO
Prodej o svátcích (2019) PROTI PRO
Národní sportovní agentura zdržuje se PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. zdržuje se PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PRO PRO
Snížení daní zdržuje se PRO
Jednostranné ukončení nájmu PROTI PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu PRO PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PRO PROTI
Výjimky z EET zdržuje se PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně PRO PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur PRO PRO
Covid: odložené zájezdy PRO PROTI
Covid: lékaři zdržuje se PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy zdržuje se PRO
Covid: hlášení turistů PRO PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB PRO PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti neúčast PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO PRO
Finsko do NATO PRO
Plasty PROTI
Odpovědnost za přestupky PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO
Kompenzační bonus PRO
Ukrajina – školství PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO
Kurzarbeit PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO
Zbraně v LZPS. PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Novela stavebního zákona PROTI
Share: Twitter Facebook