doc. Ing. František Čuba CSc.

SPO

Na webu Senátu

SKÓRE: 0 %

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích neúčast PROTI
Zákaz kožešinových farem neúčast PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) neúčast PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce neúčast PROTI
Taxíky proti Uberu neúčast PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky neúčast PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy neúčast PRO
Léčiva neúčast PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO
Stavební řízení PRO
Alkohol u cyklistů PRO
Prodej o svátcích (2019) PRO
Národní sportovní agentura PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO
Oddlužení dětí PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PRO
Snížení daní PRO
Jednostranné ukončení nájmu PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PROTI
Výjimky z EET PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PROTI
Zbraně PRO
Sčítání lidu PROTI
Singapur PRO
Covid: odložené zájezdy PROTI
Covid: lékaři PROTI
Covid: export PROTI
Covid: nájmy PRO
Covid: hlášení turistů PROTI
Covid: Kompenzační bonus PRO
Covid: úlevy PRO
ČNB PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné PRO
Covid: úleva od školení PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PROTI
Regulace průvodců PROTI
Švédsko do NATO PRO
Finsko do NATO PRO
Plasty PROTI
Odpovědnost za přestupky PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO
Kompenzační bonus PRO
Ukrajina – školství PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO
Kurzarbeit PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO
Zbraně v LZPS. PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Novela stavebního zákona PROTI
Share: Twitter Facebook