Ing. arch. Daniela Filipiová

ODS

Na webu Senátu

SKÓRE: 67 %

Jak hlasovala?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích neúčast PROTI
Zákaz kožešinových farem neúčast PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) neúčast PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PROTI PROTI
Taxíky proti Uberu zdržuje se PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PRO PRO
Daňový balíček 2017 neúčast PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy zdržuje se PRO
Léčiva PROTI PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení neúčast PRO
Alkohol u cyklistů PRO
Prodej o svátcích (2019) PRO
Národní sportovní agentura PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. PRO
Oddlužení dětí PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PRO
Snížení daní PRO
Jednostranné ukončení nájmu PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu PROTI
Výjimky z EET PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PROTI
Zbraně PRO
Sčítání lidu PROTI
Singapur PRO
Covid: odložené zájezdy PROTI
Covid: lékaři PROTI
Covid: export PROTI
Covid: nájmy PRO
Covid: hlášení turistů PROTI
Covid: Kompenzační bonus PRO
Covid: úlevy PRO
ČNB PROTI
Maturita z matematiky, zrušení PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné PRO
Covid: úleva od školení PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PROTI
Regulace průvodců PROTI
Švédsko do NATO PRO
Finsko do NATO PRO
Plasty PROTI
Odpovědnost za přestupky PROTI
Zákon o pobytu cizinců PRO
Kompenzační bonus PRO
Ukrajina – školství PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím PRO
Kurzarbeit PROTI
Oddlužení dětí 2 PRO
Zbraně v LZPS. PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Novela stavebního zákona PROTI
Share: Twitter Facebook