Ing. Bc. Anna Hubáčková

KDU-ČSL

Na webu Senátu

SKÓRE: -3 %

Jak hlasovala?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zákaz kouření v restauracích PRO PROTI
Zákaz kožešinových farem PRO PROTI
Novela zákona o pohřebnictví (zákaz papírových rakví) neúčast PROTI
Zákaz pracovat na dohodu, pokud je člověk vedený na úřadu práce PRO PROTI
Taxíky proti Uberu PRO PROTI
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky PROTI PRO
Daňový balíček 2017 PRO PRO
Umělé oplodnění pro svobodné ženy PRO PRO
Léčiva zdržuje se PROTI
Daňový řád (zamítnutí) PRO PRO
Stavební řízení neúčast PRO
Alkohol u cyklistů zdržuje se PRO
Prodej o svátcích (2019) PROTI PRO
Národní sportovní agentura PRO PRO
Zamítnutí novely zákona o EET. neúčast PRO
Oddlužení dětí PRO PRO
Zjednodušení stavebního řízení pro vodní díla PROTI PRO
Snížení daní PRO PRO
Jednostranné ukončení nájmu neúčast PRO
Informační povinnost v cestovním ruchu neúčast PROTI
Obchody ČNB na finančním trhu neúčast PROTI
Výjimky z EET PRO PRO
Ochrana pořadatelů kulturních akcí PRO PROTI
Zbraně PROTI PRO
Sčítání lidu PRO PROTI
Singapur neúčast PRO
Covid: odložené zájezdy neúčast PROTI
Covid: lékaři neúčast PROTI
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PRO
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus PRO PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky, zrušení zdržuje se PRO
5000 pro důchodce PROTI
Skuteční vlastníci PRO
Covid: pojistné zdržuje se PRO
Covid: úleva od školení PRO PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO PRO
Odložení EET PRO PRO
Covid: ČMZRB zdržuje se PROTI
Regulace průvodců PRO PROTI
Švédsko do NATO neúčast PRO
Finsko do NATO neúčast PRO
Plasty PRO PROTI
Odpovědnost za přestupky PRO PROTI
Zákon o pobytu cizinců neúčast PRO
Kompenzační bonus PRO PRO
Ukrajina – školství PRO PRO
Zákon o svobodném přístupu k informacím neúčast PRO
Kurzarbeit PRO PROTI
Oddlužení dětí 2 neúčast PRO
Zbraně v LZPS. neúčast PRO
Zamítnutí kvót na potraviny PRO PRO
Snížení DPFO PRO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PROTI PRO
Novela stavebního zákona PRO PROTI
Share: Twitter Facebook